reede, 18. november 2016

Digiajastu protsess enne lõpuseminari

1.Milline oli arendusprojekti eesmärk ja kas jõudsite selleni?

 • Meie eesmärk oli õppeprotsessi muutmine tehnoloogia abil liikumistundide läbiviimiseks.
Õppeprotsessi tegime mugavaks, kättesaadavaks ja mänguliseks. Enamasti on meie eesmärk täidetud.

2.Millised tegevused viisid eesmärgini?
 • Integreerime videotunnid õpetamis- ja õppimiskeskkondadega, et parandada õpetamist ja õppimist.
 • Proovitunnid

 • Koolituse ettevalmistamine õpetajate jaoks (materjali otsimine, leidmine, valiku tegemine)
 • Oleme oma õpetajate praeguse digivahendite kasutamise võimalused ja oskused ära kaardistanud.
3.Kes olid arendusprojekti protsessi kaasatud?

Kaasatud olid koolieelikutekute lapsed Kalakese rühmast ja kõik lapsed Mesilase rühmast. Samas olid kaasatud kõik lasteaia õpetajad ja külalised teisest lasteaiast. Õpetajate kaasamine oli lahtine tegevus. Tutvustasime neile meil kasutusel olevaid digivahendeid ja nende kasutamise võimalusi.

4.Milliste probleemidega silmitsi seisite ja kuidas neid lahendasite?

 • Õpetajatel oli vaja anda aega sisseelamiseks, et leida võimalusi, kuidas rakendada videoprojektoreid õppetöösse.
 • Raskused on tekkinud pigem tehnilise külje poolt vaadates, vana videokaamera lasteaias – video loomise protsess, arvutis ei olnud programme, näiteks monteerimine, muusika saatmine. Direktori poeg tegi seda kõike kodus oma arvutiga.

5.Kas ja kuidas arendas projekt asutust tervikuna?

 • Tekkis julgus kasutada digiseadmeid
Õpetajad on omaks võtnud teadmise, et projektor on vahend, millega saab õppetegevused teha mitmekülgsemaks ja huvitavamaks. Projektori kasutusele võtmisega on ilmsiks tulnud mitmed aspektid, mida varem õpetajad ei märganud .
 • avatute digitundide läbiviimine


6.Kuidas soovite arendusprojektiga edasi liikuda ehk mis saab projektist edasi?
 • Alustatu jätkamine ja sellega edasi tegelemine(digipöörde projekti edasiarendamine ja praktikasse viimine)

 • Idee muuta kehaline kasvatus veel atraktiivsemaks, lõimida teiste õppeainetega.
 • Täiendada oma digivahendite arsenali ja pakkuda õpetajatele laialdasemat digivahendite kasutamise võimalust.

kolmapäev, 2. november 2016

Keila Lasteaia tagasiside blogile
              
              Meie mõtted ja emotsioonid Keila lasteaia blogi lugemisel:

Mida õppisime?

Keila lasteaia blogi oli hea lugeda, pildid ilmestasid seda väga hästi. Õppematerjalid on arusaadavad, hästi struktureeritud. Palju huvitavaid mõtteid (kasulikud lingid).
Õpetajate kaasamine kindlasti on väga põnev.


Mida kogesime/tundsime?

Blogis leidsime enda jaoks uusi põnevaid ideid ja mõtteid. Bee-Boti ja Ožoboti kasutamine väga lahe idee. Hea meeskonnatöö. Meeskond teab täpselt,mida soovitakse ja kuhu tahetakse jõuda.

Mida soovitame?

Suund on õige ja vajalik. Soovitame kindlasti alustatuga jätkata. Jääme huviga ootama Teie edasist arengutegevust. Jõudu ja edu Teile.

Tallinna Sõbrakese lasteaia meeskond