reede, 18. november 2016

Digiajastu protsess enne lõpuseminari

1.Milline oli arendusprojekti eesmärk ja kas jõudsite selleni?

 • Meie eesmärk oli õppeprotsessi muutmine tehnoloogia abil liikumistundide läbiviimiseks.
Õppeprotsessi tegime mugavaks, kättesaadavaks ja mänguliseks. Enamasti on meie eesmärk täidetud.

2.Millised tegevused viisid eesmärgini?
 • Integreerime videotunnid õpetamis- ja õppimiskeskkondadega, et parandada õpetamist ja õppimist.
 • Proovitunnid

 • Koolituse ettevalmistamine õpetajate jaoks (materjali otsimine, leidmine, valiku tegemine)
 • Oleme oma õpetajate praeguse digivahendite kasutamise võimalused ja oskused ära kaardistanud.
3.Kes olid arendusprojekti protsessi kaasatud?

Kaasatud olid koolieelikutekute lapsed Kalakese rühmast ja kõik lapsed Mesilase rühmast. Samas olid kaasatud kõik lasteaia õpetajad ja külalised teisest lasteaiast. Õpetajate kaasamine oli lahtine tegevus. Tutvustasime neile meil kasutusel olevaid digivahendeid ja nende kasutamise võimalusi.

4.Milliste probleemidega silmitsi seisite ja kuidas neid lahendasite?

 • Õpetajatel oli vaja anda aega sisseelamiseks, et leida võimalusi, kuidas rakendada videoprojektoreid õppetöösse.
 • Raskused on tekkinud pigem tehnilise külje poolt vaadates, vana videokaamera lasteaias – video loomise protsess, arvutis ei olnud programme, näiteks monteerimine, muusika saatmine. Direktori poeg tegi seda kõike kodus oma arvutiga.

5.Kas ja kuidas arendas projekt asutust tervikuna?

 • Tekkis julgus kasutada digiseadmeid
Õpetajad on omaks võtnud teadmise, et projektor on vahend, millega saab õppetegevused teha mitmekülgsemaks ja huvitavamaks. Projektori kasutusele võtmisega on ilmsiks tulnud mitmed aspektid, mida varem õpetajad ei märganud .
 • avatute digitundide läbiviimine


6.Kuidas soovite arendusprojektiga edasi liikuda ehk mis saab projektist edasi?
 • Alustatu jätkamine ja sellega edasi tegelemine(digipöörde projekti edasiarendamine ja praktikasse viimine)

 • Idee muuta kehaline kasvatus veel atraktiivsemaks, lõimida teiste õppeainetega.
 • Täiendada oma digivahendite arsenali ja pakkuda õpetajatele laialdasemat digivahendite kasutamise võimalust.

2 kommentaari:

 1. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

  VastaKustuta
 2. Sõbrakese Lasteaed oli väga tubli projektis osaleja. Värskendav nende projekti juures oli see, et valiti liikumistund, mis tavaliselt ei ole meie hinnangul kõige rohkem lõimitud digindusega. See annab tunnistust, et soovi ja võimaluste korral on võimalik ükskõik mida laste jaoks põnevamaks muuta digivahenditega. Kasulikkus selle projekti juures oli eelkõige see, et niimoodi on liikumistundi õpetajal hõlpsam läbi viia ja õpetaja saab palju efektiivsemalt juhendada ja ka hinnata laste oskusi antud valdkonnas. Õppimiskohad meie jaoks ongi, et kui midagi saab tehnoloogia abil lihtsamaks teha (enda jaoks õpetajana), siis tuleb lihtsalt julgelt asjaga peale hakata. Lõimida saab kõike kui vaid fantaasiat jagub ja abistajaid leidub ka alati.
  Jõudu-jaksu-innovatiivsust projektorisse!

  Merivälja Lasteaed

  VastaKustuta